Kwaliteitsborging vs. kwaliteitscontrole (QA vs. QC) (2023)

Kwaliteitsborging vs. kwaliteitscontrole (QA vs. QC) (1)

Het is voor bedrijven niet genoeg om simpelweg aan digitale transformatie deel te nemen. Vanbetalingennaar verzekeringspapieren naardetailhandel winkelen, alles is tegenwoordig digitaal. Bedrijven moeten dus uitzonderlijke digitale ervaringen bieden die zorgen voor gebruikersbehoud, klantloyaliteit en een constante inkomstenstroom - dit vereist een focus op digitale kwaliteit.

Er zijn twee primaire manieren waarop organisaties digitale kwaliteit benaderen: kwaliteitsborging (QA) en kwaliteitscontrole (QC). Hoewel ze vergelijkbare bedoelingen hebben, hanteren QA en QC verschillende benaderingen om ervoor te zorgen dat klanten een product van hoge kwaliteit ontvangen.

rapporten

Staat van digitale kwaliteit 2022

Wat definieert echt uitstekende digitale kwaliteit? Ervaringen waar klanten dol op zijn. Eindgebruikers hebben het laatste woord over wie digitale reizen leuk vinden en die simpelweg niet aan de verwachtingen voldoen.

Lees nu 'State of Digital Quality 2022'

Laten we eens kijken naar de overeenkomsten en verschillen tussen QA en QC, te beginnen met enkele basisdefinities voor elke term.

Kwaliteitsborging versus kwaliteitscontrole: een korte analyse

Kwaliteitsborging is een onderdeel van kwaliteitsmanagement. QA omvat een reeks activiteiten en procedures die plaatsvindentijdens productontwikkelingdat helpt een release van hoge kwaliteit te garanderen. QA omvat teamleden uit de hele softwareontwikkelingsorganisatie die tests bespreken, plannen en uitvoeren om de productkwaliteit te valideren.

QA stelt beleid en procedures vast die van invloed zijn op de hele organisatie. Bovendien vereist QA naleving van normen die door het bedrijf zijn gedefinieerd, evenals alle toepasselijke technische normen, zoalsISO 25010, of industriestandaarden, zoalsHIPAAvoor zorgorganisaties. De organisatie moet QA-beleid opstellen om ervoor te zorgen dat elke productrelease aan deze normen voldoet.

Hier zijn enkele van de activiteiten die QA helpt definiëren:

Uiteindelijk is een effectieve QA afhankelijk van veel bewegende onderdelen, en het vereist zorgvuldigheid en aanpassing om op elk moment aan de verwachtingen van de klant voor elk product te voldoen. Wat gisteren werkte, werkt vandaag misschien niet meer. Daarom moet QA samen met het productaanbod evolueren.

Kwaliteitscontrole is een onderdeel van QA. Bij QC zorgen teams ervoor dat het ontwikkelde product voldoet aan de kwaliteitsnormen van de organisatie. Defecten in een softwareproduct, zoals glitches in de gebruikersinterface, onvolkomenheden in het ontwerp,toegankelijkheidsproblemenof beveiligingslacunes, kunnen onherstelbare schade toebrengen aan de reputatie van een merk. Door middel van een systematisch QC-proces kan de organisatie producten corrigeren om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de zakelijke vereisten en de verwachtingen van de klant.

Digitale QC omvat een aantal taken, waaronder:

 • het identificeren van productfouten of onvolkomenheden;

 • toetsing aan tijdens de planning gestelde kwaliteitseisen;

 • zorgen voor conformiteit met regelgeving of industriestandaarden;

 • het maken en onderhouden van testrapporten;

 • het documenteren van bugs die moeten worden opgelost voordat het product wordt uitgebracht of die kunnen wachten tot de volgende iteratie;

 • het bepalen van gebieden waar de kwaliteit of de gebruikerservaring kan worden verbeterd.

Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen QA en QC? Laten we die een voor een bekijken.

Kwaliteitsborging vs. kwaliteitscontrole (QA vs. QC) (2)

Wat zijn de overeenkomsten tussen kwaliteitsborging en kwaliteitscontrole?

Geen enkel bedrijf wil een slordig product uitbrengen. Bedrijven in alle branches geven prioriteit aan klantervaring en loyaliteit. Hoewel de twee benaderingen verschillen, moet u ze niet beschouwen als concurrenten, zoals in "kwaliteitsborging vs. kwaliteitscontrole" of als ideeën die elkaar wederzijds uitsluiten. QA en QC delen veel van dezelfde doelen en doelstellingen.

Zowel QC als QA:

Zorg voor een kwalitatief hoogwaardig product. Een bedrijf kan niet zomaar een product uitbrengen en er het beste van hopen. QA helpt het bedrijf bij het bepalen van de manier waarop het digitale kwaliteit zal benaderen. QC helpt ervoor te zorgen dat het eindproduct aan de verwachtingen voldoet. Zowel QC als QA spelen een cruciale rol bij het in handen geven van een goed product aan klanten en klantenhet veiligstellen van inkomstenvoor het bedrijf.

Gebruik beleid en procedures. Hoewel QA meer procesgericht is dan QC, volgen beide benaderingen de normen die door de organisatie zijn vastgesteld voor het waarborgen van hoge kwaliteit. QC kan wat verkennend, marginaal ofUX-testtechniekendie enige creativiteit van de tester vergen, maar het opsporen en verhelpen van defecten moet wel op een georganiseerde manier worden vastgelegd en uitgevoerd.

Beperk grote problemen en kosten. Defecten kunnen kleine ongemakken zijn, of enorme, bedrijfsbedreigende verstoringen. Hoe eerder u een defect kunt opsporen, hoe goedkoper en gemakkelijker het is om het probleem op te lossen. Naarmate defecten dichter bij de handen van de klant komen, neemt het risico met ordes van grootte toe. QA en QC streven beide naar kostenverlaging; de eerste heeft tot doel beleid vast te stellen voor vroege detectie, en de laatste streeft ernaar om zoveel mogelijk bugs in een ontwikkeld product op te sporen en op te lossen.

Breng wat kosten- en tijdsinvestering met zich mee. Of u nu intern investeert in QC- en QA-teams of een testpartner inschakelt voor hulp, beknibbelen op digitale kwaliteit kan uw bedrijf op de lange termijn meer kosten. Investeer in het personeel en de tools die u nodig hebt om de kwaliteit in de hele organisatie te waarborgen. Hoewel de releaseschema's strak zijn, is het belangrijk om een ​​hoog niveau van testdekking te bereiken. Haast u niet met QA en QC.

Verbeter hoe de organisatie producten maakt. Feedbackloops zijn een bekend idee voor ontwikkelaars. Organisaties moeten proberen continu te leren en met elke iteratie efficiënter en effectiever te worden. QC en QA bieden kansen voor de organisatie om te leren waar ze kan verbeteren op het gebied van bugdetectie,test automatisering, verzamelen van vereisten en gebruikerservaring.

Wat zijn de verschillen tussen kwaliteitsborging en kwaliteitscontrole?

Verwarring over de twee termen is gebruikelijk en er is zelfs onenigheid over welke taken onder welke categorie vallen. Houd er bij het bespreken van de verschillen tussen kwaliteitsborging en kwaliteitscontrole rekening mee dat de laatste deel uitmaakt van de eerste, wat een deel van de overlap verklaart. Toch zijn er enkele algemene punten die QA onderscheiden van QC.

Kwaliteitsborging vs. kwaliteitscontrole (QA vs. QC) (3)

Hier zijn vijf belangrijke verschillen tussen QA en QC:

Proactief versus reactief. QA begint helemaal aan het begin van een project en injecteert een aantal broodnodige vangrails die producten binnen het bereik houden en ze testbaar maken. Het doel van QA is om een ​​raamwerk op te zetten om bugs vanaf het begin te minimaliseren, en het heeft zelfs invloed op hoe programmeurs hun werk doen. QA beïnvloedt hoe kwaliteit in een product wordt opgenomen en gewaarborgd, terwijl QC op het ontwikkelde product reageert door het te identificeren en te repareren oftriaging resterende defecten.

Wanneer het zich voordoet. Zoals we hebben vastgesteld, vindt QA plaats gedurende de gehele levenscyclus van softwareontwikkeling (SDLC). QA is geen fase in ontwikkeling; het is een voortdurende inspanning om digitale kwaliteit te implementeren, af te dwingen en te waarborgen. QC kan echter alleen plaatsvinden als er een ontwikkeld product is om te testen. QC kan zowel voor als na de eerste release van een product plaatsvinden.

Proces versus product. Een van de belangrijkste onderscheidende factoren in QA versus QC is waar de focus van het werk ligt. QA richt zich primair op de processen en procedures die de kwaliteit verbeteren, waaronder training, documentatie, monitoring en audits. QC richt zich op het product om defecten te vinden die overblijven na ontwikkeling. QC-professionals vinden deze problemen op verschillende manieren, waaronder softwaretesten en bèta- of kanarietesten.

Voorkom defecten, signaleer defecten. Solide ontwikkelingspraktijken - en zelfs kwaliteitsgerichte praktijken zoals testgestuurde ontwikkeling - kunnen ertoe leiden dat minder defecten de QC-fase bereiken en zelfs nog minder klanten bereiken. QA is bedoeld om te voorkomen dat sommige defecten ooit optreden, door middel van samenwerkingspraktijken om teams op elkaar af te stemmen en methoden zoals codebeoordelingen. Door middel van QC identificeren en prioriteren testers welke defecten er nog zijn. De accenten liggen anders, maar het einddoel is hetzelfde.

Wie doet het werk. QA is echt een organisatiebrede inspanning. Als de zakelijke kant, de ontwikkelingskant en de testkant het niet eens kunnen worden over parameters voor softwarekwaliteit, via een raamwerk zoalsScrummen, zullen er gewoon te veel defecten ontsnappen naar QC. QA helpt bij het begeleiden van de ontwikkeling van het product, zodat wanneer het een kleiner QC-team bereikt, deze personen hun tests kunnen uitvoeren met de toegewezen hoeveelheid middelen en tijd.

Behoud kwaliteit van begin tot eind

Hoewel er elementen zijn die kwaliteitsborging versus kwaliteitscontrole verdelen, zijn de twee benaderingen van elkaar afhankelijk om efficiënt te zijn. Zonder efficiënte QA zal QC worden overspoeld met defecten, waarvan er vele in handen van de klant zullen vallen. Zonder effectieve QC kan de organisatie niet controleren of de nieuwste iteratie van een product werkt zoals bedoeld en goed wordt ontvangen door klanten.

QA en QC helpen bedrijven verschillende doelen te realiseren die uiteindelijk ten goede komen aan de bedrijfsresultaten. Deze twee digitale kwaliteitsbenaderingen helpen bedrijven, mits goed uitgevoerd:

 • hoogwaardige producten maken;

 • optimaliseren hoe teams werken;

 • klantervaringen en loyaliteit verbeteren;

 • onnodige kosten en verspilde moeite verminderen;

 • herhaal sneller en met meer vertrouwen.

Als wereldleider op het gebied van softwaretestdiensten en -oplossingen helpt Applause onze klanten bij elke stap. Applause kan u helpen bij het opzetten van een strategie voor digitale kwaliteit die is afgestemd op uw specifieke geografische en marktbehoeften. Applaus is ongeëvenaard in het leveren van real-world testresultaten, allemaal binnen een door u gedefinieerd bereik en tijdsbestek.Neem contact met ons opom uw reis naar betere digitale kwaliteit te beginnen.

Wil je meer van dit zien?

Deel dit:

FAQs

What is the difference between quality assurance QA and quality control QC? ›

One of the primary differentiators in QA vs. QC is where the focus of the work lies. QA primarily focuses on the processes and procedures that improve quality, including training, documentation, monitoring and audits. QC focuses on the product to find defects that remain after development.

What are the 4 types of quality control? ›

The four types of quality control are process control, control charts, acceptance sampling, and product quality control. While a control chart helps study changing processes over time, process control and product quality control help monitor and adjust products as per the standards.

What is the difference between QA and QC laboratory? ›

QA involves the design of processes, such as documenting standard operating procedures (SOPs) according to ISO 9000 standards. A safe, effective product should be the result every time processes are followed. QC involves the testing of products to ensure they meet standards for safety and efficacy.

What is the difference between QA and QC data? ›

Quality Assurance (QA) & Quality Control (QC)

QA & QC are often used interchangeably, but they mean different things. QA refers to defect prevention, whereas QC refers to defect detection. Generally, QA is applied before and during data acquisition, whereas QC is applied after data are in hand.

What is QA vs QC in simple words? ›

Quality Assurance (QA) is a combination of activities throughout the manufacturing process that ensures the quality of the product. Consequently, Quality Control (QC) is a set of processes used to secure that the product meets the quality requirements.

What are the 5 responsibilities of quality control? ›

Quality control inspectors typically do the following:
 • Read blueprints and specifications.
 • Monitor operations to ensure that they meet production standards.
 • Recommend adjustments to the assembly or production process.
 • Inspect, test, or measure materials.
 • Measure products with calipers, gauges, or micrometers.
Sep 8, 2022

What are the 7 type of quality control? ›

These seven basic quality control tools, which introduced by Dr. Ishikawa, are : 1) Check sheets; 2) Graphs (Trend Analysis); 3) Histograms; 4) Pareto charts; 5) Cause-and-effect diagrams; 6) Scatter diagrams; 7) Control charts.

What are the 5 categories of quality? ›

Quality can be defined from different points of view, including: transcendent, product-based, user-based, manufacturing-based and value-based.

What are the six elements of quality control? ›

A system of quality control consists of six interrelated elements including, leadership responsibilities for quality within the firm, relevant ethical requirements, acceptance, and continuance of client relationships and specific engagements, human resources, engagement performance, and monitoring.

What are 3 differences between quality control and quality assurance? ›

Comparison chart

QA aims to prevent defects with a focus on the process used to make the product. It is a proactive quality process. QC aims to identify (and correct) defects in the finished product. Quality control, therefore, is a reactive process.

Which is higher QA or QC? ›

Typically, QA activities and responsibilities cover virtually all of the quality system in one fashion or another, while QC is a subset of the QA activities. Also, elements in the quality system might not be specifically covered by QA/QC activities and responsibilities but may involve QA and QC.

What are the 3 stages of quality assurance in the laboratory? ›

Laboratory quality assurance and safety
 • Preanalytical phase.
 • Analytical phase.
 • Postanalytical phase.

Which is first QA or QC? ›

Since QA is involved during the initial phase of the Software Development and QC is involved during the execution phase of Software Development, QA comes first.

Can QA and QC be the same person? ›

So that, many people think QA and QC are same and interchangeable but this is not true. Both are tightly linked and sometimes it is very difficult to identify the differences. Fact is both are related to each other but they are different in origins.

What is quality control method? ›

Quality control (QC) is a process through which a business seeks to ensure that product quality is maintained or improved. Quality control involves testing units and determining if they are within the specifications for the final product.

Are QA and QC interchangeable? ›

QA and QC processes are inseparable parts of the overall Quality Management System (QMS), and they are often used interchangeably. However, while these processes feature some overlap, it's essential to note that they are two separate entities and take place at different times.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rubie Ullrich

Last Updated: 03/01/2024

Views: 6249

Rating: 4.1 / 5 (72 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rubie Ullrich

Birthday: 1998-02-02

Address: 743 Stoltenberg Center, Genovevaville, NJ 59925-3119

Phone: +2202978377583

Job: Administration Engineer

Hobby: Surfing, Sailing, Listening to music, Web surfing, Kitesurfing, Geocaching, Backpacking

Introduction: My name is Rubie Ullrich, I am a enthusiastic, perfect, tender, vivacious, talented, famous, delightful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.