Kwaliteitscontrole versus kwaliteitsborging: belangrijkste verschillen (2023)

De laatste tijd hebben we veel discussie gezien over het onderscheid tussen kwaliteitsborging (QA) en kwaliteitscontrole (QC). Het algemene onderscheid is dat QA procesgericht is, terwijl QC productgericht is.

Dit uitgangspunt is onmiskenbaar waar, maar zodra een team beide begint te implementeren, wordt het duidelijk dat er een enkel onderscheid tussen iskwaliteitsborging versus kwaliteitscontrolebiedt onvoldoende relevante informatie.

Wanneer testers beginnen met het implementeren van QA, worden ze onvermijdelijk met verschillende problemen geconfronteerd. ZijnQA/QCvolledig gescheiden processen? Hoe wijst u verantwoordelijke leden toe? Welke doelen te definiëren voor elk proces? Het belangrijkste is, wat zijn de risico's van het uitvoerenQA versus QCgeheel zelfstandig?

Wij delen onze mening over de verschillen tussenkwaliteitsborging versus kwaliteitsverbetering, gemeenschappelijke benaderingen, risico's en overeenkomsten.

Het belangrijkste onderscheid tussen kwaliteitscontrole versus kwaliteitsborging

Kwaliteitsverzekeringis gefocust op de manieren die zijn gekozen voor ontwikkeling en testen, en controleert of het team de dingen met de juiste methode doet.

Kwaliteitscontroleis gericht op het eindproduct, de functionaliteit, interface en prestaties.

Quality Control analyseert het product en geeft feedback aan het QA-team. Het doel van het QA-team is om het onderliggende probleem te vinden waarom de codeproblemen verschijnen.

Onderscheidendtussen QC en QA helpt teams niet alleen gefocust te zijn op het goed functionerende product, maar ook om best practices binnen het team te behouden. Als een QA-team processen goed analyseert en herstelt, zal het QC-team op de lange termijn minder problemen hebben.

Wat is kwaliteitsborging?

Quality Assurance zorgt ervoor dat er geen diepgewortelde problemen zijn in de ontwikkelings- en testprocessen. Testers analyseren de tekortkomingen in de benadering van codering en repareren deze op lange termijn, waarbij feedback wordt doorgegeven aan het ontwikkelingsteam. Het doel is niet alleen om een ​​probleem op te lossen, maar ook om dezelfde fout opnieuw te voorkomen.

Kwaliteitsborging is proactief – het is gericht op het voorkomen van problemen voordat ze in het product worden ontdekt. Het team voert audits uit, houdt de documentatie bij, communiceert met het ontwikkelteam, introduceert automatisering en tools voor codekwaliteit.Het QA-team is verantwoordelijkvoor het verfijnen van productvereisten en het ontwikkelen van strategieën om ze in te vullen.

De prioriteit van QA is dus om de productiviteit van het team te verhogen, problemen te voorkomen en de processen te optimaliseren. Dit gebeurt via documentatie, planning,audit, en training.

Wat is productkwaliteitscontrole?

QC is een reeks activiteiten die worden uitgevoerd om het eindproduct te verbeteren. Het doel is om schone code, snelle prestaties en een intuïtieve gebruikerservaring te leveren. Voor QC zijn resultaten belangrijker dan processen. Zonder QA zou QC alleen gericht zijn op kortetermijnoplossingen. De kwaliteit van het werk zou niet verbeteren en het QC-team zou steeds met dezelfde bugs te maken krijgen.

Zonder QC zou QA niet weten welke gebieden verbeterd moeten worden. De richting waarin de kwaliteitsborging werkt, is grotendeels gebaseerd op de feedback van QC-specialisten.

Kwaliteitscontrole is een reactieve aanpak, gericht op het vinden van reeds bestaande defecten in plaats van ze te voorkomen. Dit gebeurt viaproduct testen, checkpoint-beoordeling,codebase-analyseen praktische use-cases.

Belangrijkste verschillen tussen kwaliteitsborging versus kwaliteitscontrole

Voordat we verder gaan met subtiele methodologische verschillen, laten we twee belangrijke verschillen samenvattenkwaliteitsborging versus kwaliteitscontrole.

Vooruitgang versus product

 • QA is gericht op het verbeteren van langetermijnprocessen terwijl QC gericht is op het leveren van het beste product;
 • Oplossingen die door het QC-team worden uitgevoerd, zijn meestal van korte duur maar goed zichtbaar, terwijl het QA-team resultaten levert in de loop van de tijd, maar het proces op de lange termijn verbetert;
 • Het QC-team detecteert problemen met het product en stuurt deze naar QA. QA analyseert deze fouten en stelt vast welke interne processen de oorzaak zouden kunnen zijn geworden;
 • QC is gericht op vaststelling. QA – over optimalisatie.

Proactief versus reactief

 • Het QA-team voert audits, code-analyse en onderwijssessies uit om in een vroeg stadium de beste test- en ontwikkelingspraktijken vast te stellen om daadwerkelijke productproblemen te voorkomen;
 • QA-teams zijn gericht op het oplossen van bestaande problemen, reageren op problemen in plaats van mogelijke gebieden te identificeren;
 • QA is gericht op het opzetten van methodologieën voor de lange termijn, terwijl de belangrijkste prioriteit van QC is om een ​​bepaald codeprobleem snel op te lossen.
 • Zonder QA kan het team de beste testpraktijken niet vaststellen; zonder QC kunnen ze het product niet volgens de vereisten leveren.

Kwaliteitsborging versus kwaliteitscontrole: aanvullende verschillen

Beide componenten vanKwaliteitsmanagementzijn even belangrijk. Bij de praktische uitvoering maken teams zich echter zorgen over de samenwerking tussen QA en QC. In hoeverre zijn de twee velden onafhankelijk? Kan het een het ander beïnvloeden, en waar eindigen en beginnen de competenties? Zeker, noch QA- noch QC-teams zouden willen dat hun workflows worden onderbroken, maar is volledige isolatie een oplossing?

QA en QC zouden moeten samenwerken, vooral omdat:

 • Het maakt niet uit of de processen zijn geoptimaliseerd als het eindproject niet schoon is;
 • Het maakt niet uit of de code is opgeschoond als de onderliggende problemen niet zijn opgelost.

Laten we eens kijken naar de verschillen tussen de twee vakgebieden om te zien waar de competenties van beide vakgebieden liggen.

Toepassingsgebied: kwaliteitsborging en kwaliteitscontrole

De kwaliteitsborging is gericht op de primaire productie. De code zelf moet schoon zijn en goed ontwikkeld zijn. QC houdt ook rekening met secundaire factoren, zoals hardwareverschillen, verschillende besturingssystemen, browsers, add-ons, API-compatibiliteit, enz.

Als we softwareontwikkeling omzetten in voedselproductie,Kwaliteitsverzekeringzou verantwoordelijk zijn voor de juiste bereiding van het voedsel. Kwaliteitscontrole zou detecteren of het niet is verontreinigd door bacteriën, chemicaliën of bedorven is.

Een ander veld met een vergelijkbare reikwijdte als QA is kwaliteitsverbetering. Net als zekerheid houdt verbetering rekening met het grotere geheel, maar tegelijkertijd worden er ook maatregelen genomen om problemen op te lossen.Kwaliteitsborging versus kwaliteitsverbeteringverschillen in hun methodologieën: QA is theoretisch, terwijl verbetering actiegericht is. In zekere zin is het een mix van QA en QC. Als assurance- en controlteams samenwerken, werken ze op dezelfde manier als verbeterteams.

Methodologie

QA wordt als eerste uitgevoerd en vormt de basis voor kwaliteitsverificatie. QA-ontwikkelaars stappen in het project met een bepaaldMethodiek voor kwaliteitsborging:

 • Analyseren van het ontwikkelingsproces en de efficiëntie ervan via een audit;
 • definiërenproduct eisen, statistieken en benchmarks voor het product;
 • Opstellen van de lijst met criteria waaraan een product moet voldoen;
 • Gebruikersverwachtingen definiëren, met belanghebbenden praten, concurrenten evalueren en inzichten uit hen halen;
 • Het team opleiden in de beste test- en ontwikkelprocessen.

?

Leer meer overfunctionele versus niet-functionele eisenom duidelijke benchmarks voor het product te stellen.

Kwaliteitscontrole werkt met een reeks criteria en statistieken die zijn opgesteld door het QA-team. Het controleteam is gefocust op het uitvoeren van het product en het opsporen van zelfs de kleinste problemen. vergelijkenQA/QC-procedures, baseert QC haar activiteiten op de eisen van QA.

 • Het programma uitvoeren om de prestaties en algehele codekwaliteit te beoordelen;
 • Verifiëren van de door de QA-specialisten aangeleverde eisen;
 • Gebruik makend vanstatistieken, gedefinieerd door QA of hun eigen toevoegen;
 • De feedback terugkoppelen naar het QA-team, zodat ze die inzichten kunnen opnemen in hun langetermijnpraktijken, optimalisatie en automatisering.

Activiteiten op het gebied van kwaliteitsborgingzijn visionair – teams moeten op de lange termijn denken, strategieën ontwikkelen en van tevoren plannen. Kwaliteitscontrole is een meer hands-on-deck-veld dat zich bezighoudt met tastbare problemen in de hand.

Tijdstip en duur

Kwaliteitsborging begint aan het begin van het proces in de planningsfase. Wanneer teams specificatiedocumenten voor softwarevereisten en softwareontwikkelingsplannen maken, doet het QA-team al mee. Ze zijn bepalendproduct eisen, het bedenken van statistieken en het definiëren van de beste standaarden.

Kwaliteitscontrole begint in de latere ontwikkelingsfasen zodra er kant-en-klare stukjes functionaliteit zijn. Kwaliteitscontrole is het meest actief wanneer de ontwikkeling is afgerond en het team toegang heeft tot het volledige product – in de pre-implementatiefase.

QA is een langdurig continu proces, gericht op het verbeteren van het team. QC duurt minder - zolang het team een ​​product heeft om aan te werken. Het is duidelijk nogal subtielverschil tussen kwaliteitscontrole en kwaliteitsborging,die kan veranderen afhankelijk van het project.

Doelen

QA-doelen zijn langetermijndoelen en ze zijn gericht op het voorkomen van dezelfde codeproblemen. Bekijk enkele voorbeelden.

 • Voorspelbaarheid: QA-teams streven ernaar het aantal onverwachte technische problemen te minimaliseren door gevestigde test- en ontwikkelingssystemen te bouwen. Ontwikkelaars moeten weten hoe laat en welke resultaten ze van een bepaald proces kunnen verwachten.
 • Efficiëntie: QA-teams zijn gericht op het verbeteren van de ontwikkel- en testsnelheid, het automatiseren van processen, het bijhouden van documentatie en herbruikbare testcases. Het kan worden gemeten via punten per sprint of % van de functionaliteit die in een sprint wordt behandeld.
 • Gebruikersgestuurd: Quality assurance wil klantgerichte producten leveren die rechtstreeks voortkomen uit de behoeften van de gebruiker. Ze verzorgen de communicatie met focusgroepen, potentiële toepassingen, producteigenaren, belanghebbenden. QA-experts analyseren feedback en creëren verbeterstrategieën.
 • Flexibiliteit. Het doel van een QA-team is om een ​​reeks werkwijzen op te bouwen die aan de behoeften van elk project kunnen voldoen.

Kwaliteitscontrole heeft een productgedreven doel. In plaats van gefocust te zijn op systemen en langetermijnresultaten, hebben ze softwarekwaliteitsdoelstellingen in gedachten.

 • Bereiken van deliverablesbij elk type test;
 • Ervoor zorgen dat het product werktop verschillende apparaten, OS, in verschillende browsers;
 • Alle meest voorkomende use cases onderzoekenen het product zien met de ogen van een gebruiker;
 • Controleren of het resultaat voldoetmet de door QA opgestelde eisen;
 • Documenteren van alle processen,zodat QA-experts kunnen begrijpen welke codeproblemen op de lange termijn moeten worden opgelost;
 • Gebruikerservaring validerenen het testen van de functionaliteit van de software.

Verantwoordelijkheden

QA-teams zijn meestal al vroeg betrokken bij het ontwerp- en testproces en werken samen met het hele productontwikkelingsteam. QA-experts moeten communiceren met de ontwikkelaars, de details van iedereen begrijpenprocesfasen van productontwikkeling.

Dit betekent dat je al vroeg betrokken bent bij stand-ups en teamvergaderingen, voortdurend communiceert met belanghebbenden, concurrenten beoordeelt, enz.

Als visionairs moet QA alle informatie hebben over het bedrijf, zijn behoeften, markt, productvereisten, technische stack en goed op de hoogte zijn van de specifieke kenmerken van het ontwikkelingsproces.

Beheer van kwaliteitscontroleen uitvoering worden uitgevoerd door een testteam. Hun verantwoordelijkheid is om op te ruimen na de ontwikkelingsfase en het QA-team op de hoogte te stellen.

Ze kunnen al vroeg deelnemen aan het project (zoals inDevOps), of zodra het grootste deel van de codebase klaar is. De timing is afhankelijk van het projectmethodologie voor softwareontwikkeling.

Kwaliteitscontrole versus kwaliteitsborging: belangrijkste verschillen (8)

Meten en statistiek

Zowel QA als QC vertrouwen op tastbare statistische methoden om hun werk objectief te meten.

 • Kwaliteitsborging maakt gebruik van statistische procescontrole om de efficiëntie van het test- en ontwikkelingsproces te meten. Een dergelijke controle wordt uitgevoerd met een controleblad, controlestart,Pareto-diagram, en stratificaties - diagrammen die zich richten op het definiëren van meerdere aspecten van het systeem en deze in een verenigd beeld brengen.
 • Kwaliteitscontroleteams gebruiken statistiekenKwaliteitscontrole techniekenom de kwaliteit van het eindproduct te meten. Ze voeren tests uit op een bepaalde steekproefomvang (een aantal kenmerken) en meten de prestaties. Bij het testen van software wordt dit gedaan met gangbare softwaretestmethoden (prestatietesten,gebruikers testen,UI-testen, enz).

Zowel QA als QC streven ernaar hun workflow zo meetbaar mogelijk te maken. Het hebben van duidelijke deliverables maakt de communicatie met andere teams eenvoudiger, maakt het mogelijk budgetuitgaven te voorspellen en de efficiëntie van het team te meten.

Uitbesteden en adviseren

Bij softwareontwikkeling is het gebruikelijk om QA- en QC-experts van een deskundig outsourcingteam mee te nemen. Interne teams hebben niet altijd genoeg werklast voor QA- en QC-specialisten die de kosten van inhuur, onboarding, werkruimte, enz. zouden rechtvaardigen. Audits op afstand, overleg, optimalisatie en samenwerking maken het mogelijk om de organisatiekosten te verlagen en een deskundige specialist met jaren te krijgen van ervaring, en het ontvangen van een derde mening over het project.

Het grote voordeel van het inhuren van outsourcing QA- en QC-teams is hun veelzijdige benadering van methodologieën. Ze hebben al best practices bedacht en kunnen niet worden beïnvloed door de huidige workflow van het bedrijf.

 • Het inschakelen van een externe QA-expert wordt meestal gedaan om een ​​levensvatbaar QA-raamwerk te creëren dat een team zal volgen nadat de samenwerking met het outsourcingteam is beëindigd. Het doel is om met behulp van deskundige kennis een langetermijnsysteem te creëren en de best practices naar het team te brengen.
 • Het uitbesteden van kwaliteitscontrole gebeurt meestal door het inschakelen van een uitbestedend testteam. Het doel van testers is om het product te onderzoeken, problemen op te sporen en op te lossen en een functioneel product af te leveren. Ze kunnen hun eigen QA-experts inschakelen voor het definiëren van productvereisten of samenwerken met interne QA-experts.

Samenwerking tussen kwaliteitszorg- en controleteams

Hoewel QA en QC onafhankelijke eenheden zijn, kan het volledig splitsen van deze twee processen leiden tot drie belangrijke risico's.

Geen feedback

Een QA-specialist kan geen innovatief proces implementeren zonder ervaring met het werken met een product. Zien hoe toegepaste methodologieën een directe invloed hebben op de software, de prestaties en functionaliteit ervan, is een sleutelfactor om een ​​QA-expert te worden. QA-experts moeten de tastbare resultaten van hun werk zien – en schone code is een direct resultaat.

Basisopruiming vermijden

Veel kwaliteitsmanagers geven de voorkeur aan kwaliteitsborging boven kwaliteitscontrole, omdat dit werk creatiever is. "Vuile" taken zoals refactoring, opruimentechnische schuld, vallen bugs uitvissen vaak van de prioriteitenlijst. Daarom moeten alle QA-teamleden af ​​en toe betrokken zijn bij QC-werk of in ieder geval rechtstreeks samenwerken.

Geen groter plaatje

We kennen al de risico's die kunnen ontstaan ​​wanneer QA-specialisten te ver verwijderd zijn van de productkwaliteit. Wanneer QC-teams zich echter alleen richten op kortetermijndoelen zonder aandacht te besteden aan processen, riskeren ze ook stagnatie. Het is belangrijk dat automatisering en optimalisatie, uitgevoerd door QA-teams, ook QC-teams bereikt, waardoor hun workflow wordt verbeterd.

Miscommunicatie

Als QA- en QC-teams het niet eens worden over benaderingen om code en processen te verbeteren, kan het hele team het vertrouwen verliezen. Het zal een slechte invloed hebben op de productkwaliteit en de efficiëntie van teams. Beide teams moeten weten hoe de andere werkt en mogelijk af en toe van rol wisselen - alleen om de problemen aan de andere kant te begrijpen.

Bouwen aan een soepele samenwerking tussen QA en QC

QA en QC werken samen in een cyclus. Het uitgangspunt is het QC-team – zij vormenproduct eisen, stel criteria in en geef een set statistieken. QC neemt het over door deze frameworks te implementeren in daadwerkelijke tests. Vervolgens stuurt QC hun inzichten terug naar QA - nu kan het assurance-team de feedback gebruiken om ontwikkelings- en testproblemen op te sporen.

Zodra QA is voltooid met de eerste optimalisatie-interactie, communiceren ze de inzichten naar QC. QC komt terug naar het product en de cyclus gaat verder. Dit cyclische systeem is de juiste benadering om kwaliteitsborging en controle te combineren – beide teams moeten voortdurend communiceren en inzichten uitwisselen.

Best practices voor QA en QC-samenwerking

 • Beide teams moeten voortdurend communiceren;
 • Af en toe zou QA met het product moeten werken, QC-activiteiten moeten uitvoeren - en vice versa;
 • Kwaliteitscontroleteams moeten geïnteresseerd zijn in de initiatieven en verbeteringen van QA en enthousiast zijn over groei;
 • Beide teams moeten het algehele productontwikkelingsproces volgen en samenwerken met ontwerpers, ontwikkelaars en marketingteams;
 • De besturen en communicatiekanalen moeten zowel gescheiden als gedeeld zijn. Teams moeten individuele chats hebben voor interne processen en een gedeelde chat voor rapportage, vergaderingen en het oplossen van strategische problemen.

Conclusie

Kwaliteitsborging en kwaliteitscontrole zijn beide onmisbare processen inKwaliteitsmanagement. Het onderscheid maken tussen de twee helpt om hun reikwijdte en prioriteiten duidelijk te definiëren. Het hebben van afzonderlijke QA- en QC-experts zorgt voor duidelijkheid in het proces en stelt teams in staat zich te concentreren op zowel korte- als langetermijndoelstellingen.

QA en QC zouden echter niet volledig los van elkaar moeten bestaan. De twee teams moeten constant communiceren, ervaringen en inzichten uitwisselen, deelnemen aan gedeelde vergaderingen en praten met belanghebbenden. Het is belangrijk dat de teams op dezelfde golflengte zitten in plaats van met elkaar te concurreren.

Onze QA- en QC-teams zitten in dezelfde directies, nemen samen deel aan vergaderingen en zijn altijd op de hoogte. Ze communiceren regelmatig met ontwikkelaars, ontwerpers en marketingmanagers - elk lid ziet niet alleen het grotere geheel, maar let ook op details.

Tot nu toe werkt deze aanpak goed voor ons.We staan ​​open voor het delen van onze ervaring en methodieken - voel je vrij om dat te doenuitreikenaan onze QA- en QC-experts voor meer informatie.

Op zoek naar een betrouwbaar QA & testing team?

Neem contact op voor advies over uw productteststrategie.

Neem contact met ons opNeem contact met ons op

FAQs

Kwaliteitscontrole versus kwaliteitsborging: belangrijkste verschillen? ›

Kwaliteitsborging is het vaststellen en aantonen dat het systeem en eindproduct voldoen en het toezien dat afwijkingen worden afgehandeld. Kwaliteitscontrole is de check of er geen fouten zijn gemaakt.

Wat is een kwaliteitscontrole? ›

Bij een kwaliteitscontrole, ook wel kwaliteitsinspectie genoemd, draait het om de controle van producten op kwaliteit en correctheid. Hierdoor is de importeur altijd verzekerd van kwaliteit, en dat eventuele fouten in het productieproces in een vroegtijdig stadium opgespoord en opgelost worden.

Wat is het verschil tussen Quality Assurance en Quality Control? ›

QA is aantal vastgestelde activiteiten die de kwaliteit in de processen garanderen. QC is aantal vastgestelde activiteiten die de kwaliteit van het product garanderen.

Wat is kwaliteitsborging? ›

Kwaliteitsborging is het geheel van alle geplande en systematische acties, nodig om in voldoende mate het vertrouwen te geven dat een product of dienst voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen.

Waarom kwaliteitscontrole? ›

Als Quality Control kwaliteitscontroles en inspecties voor je uitvoert, heb je de zekerheid dat jouw order voldoet aan de gestelde eisen, specificaties en wensen. Ook voorkom je met onze kwaliteitscontroles en inspecties eventuele problemen die tijdens de productie kunnen ontstaan en het productieproces vertragen.

Hoe kwaliteitscontrole uitvoeren? ›

Overweeg om alle data van de kwaliteitscontrole te centraliseren in één enkele database. Automatiseer de applicatie die de tests inplant. Definieer je steekproefplan in duidelijke en beknopte taal. Laat je logistieke software, zoals je ERP of magazijnsoftware, bepalen wanneer je het best monsters neemt.

Wat is een kwaliteitscontrole bouw? ›

Kwaliteitscontrole en -borging

Via kwaliteitscontrole beheert u de projectkwaliteit en ziet u erop toe dat die in overeenstemming is met de vooropgestelde specificaties. Met kwaliteitsborging bepaalt u het proces en de stappen die nodig zijn om het project aan die kwaliteitseisen te laten voldoen.

Wat doet quality control? ›

Quality Control is het vakgebied dat zich bezig houdt met het meten van de kenmerken van producten en diensten en de vergelijking met de klanteisen (validatie). Continu worden in de hele organisatie metingen verricht om te toetsen of producten en diensten voldoen aan wat is afgesproken met de klant.

Wat is er naast het uitvoeren van een QC van groot belang bij de kwaliteit van medische apparatuur? ›

Naast het uitvoeren van regelmatige QC (kwaliteitscontroles) is het ook belangrijk om preventief onderhoud (PM) uit te voeren aan medische apparatuur om de kwaliteit te waarborgen. PM omvat geplande activiteiten om apparatuur in optimale staat te houden en storingen te voorkomen.

Wat doet een Quality Controller? ›

Quality Control (QC)

De Quality Controller controleert en evalueert of de gewenste resultaten worden bereikt. Dit zijn werkzaamheden die meestal in een testlab worden verricht. 'Making sure that the results of what you have done, are as expected', aldus onze kwaliteitscontroleur.

Wat is het verschil tussen kwaliteitsborging en kwaliteitsbeheersing? ›

Kwaliteitsborging (of Quality Assurance) is het onderhouden van de kwaliteitsbeheersing of de kwaliteitsbesturing inclusief de controle of de kwaliteitsbeheersing of -besturing aan bepaalde eisen voldoet, zoals die bijvoorbeeld in de NEN-EN-ISO 9000-normen zijn geformuleerd.

Waarom is kwaliteitsborging belangrijk? ›

Een goede kwaliteitsborging zorgt ervoor dat risico's eerder in beeld komen. Dit verhoogt de veiligheid en verkleint de kans op hoge faalkosten. Door het toepassen van kwaliteitsborging maak je al in een vroeg stadium een goede afweging van de kwaliteitsrisico's.

Wie controleert de Kwaliteitsborger? ›

Een partij die een instrument ontwikkelt, heet een instrumentaanbieder. De (private) instrumentaanbieder verleent toestemming aan kwaliteitsborgers om te werken met een instrument en houdt toezicht op het gebruik van het instrument door de kwaliteitsborger.

Wat is de kwaliteitscontrole van autocars? ›

De autocars kunnen een kwaliteitskeuring (ook «sterrenkeuring» genoemd) ondergaan, op aanvraag van de ondernemer. De GOCA keuringscentra leveren het keuringsverslag af dat het begin van de procedure inleidt bij de FBAA om de overeenstemmende platen en documenten te bekomen.

Wat is de definitie van kwaliteit? ›

Kwaliteit is een onderscheidend kenmerk of een standaard. In het eerste geval is dit het geheel van eigenschappen van een object, in het tweede specifiekere is het een positief onderscheidend kenmerk, zoals in kwaliteitskrant, waterkwaliteit en sociale kwaliteit. Het woord is ontleend aan het Latijnse qualitas.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rob Wisoky

Last Updated: 29/12/2023

Views: 6241

Rating: 4.8 / 5 (68 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rob Wisoky

Birthday: 1994-09-30

Address: 5789 Michel Vista, West Domenic, OR 80464-9452

Phone: +97313824072371

Job: Education Orchestrator

Hobby: Lockpicking, Crocheting, Baton twirling, Video gaming, Jogging, Whittling, Model building

Introduction: My name is Rob Wisoky, I am a smiling, helpful, encouraging, zealous, energetic, faithful, fantastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.