Wat betekent M&A - Mergers & Acquisition uitgelegd (2023)

 • Laatste update:4 weken
 • leestijd:8minuten

Bij M&A eten de grote vissen (= bedrijven) de kleine op. Dit kan in het voordeel van beide partijen zijn - maar dat hoeft niet zo te zijn.

Inhoudsopgave:

Definitie: De betekenis van M&A

De afkorting M&A staat voor de term "Mergers & Acquisitions". Hierachter staan ​​twee maatregelen waarmee een bedrijf kan groeien.

"Fusies" zijn de fusie van twee bedrijven. De term komt van het Engelse "to merge", wat onder andere betekent "to mix", "to be one" en "to merge".

De term "acquisitie" is gemakkelijker te begrijpen, het wordt ook op dezelfde manier gespeld in het Duits. Bij een overname koopt het ene bedrijf het andere.

Soorten fusies en overnames

Er is niet één type M&A-transactie. Integendeel, de fusies en overnames van bedrijven kunnen op verschillende manieren worden uitgevoerd. Grofweg zijn de volgende typen te onderscheiden:

 • horizontale Integratie
 • verticale integratie
 • konglomerale integratie

Horizontale integratie

Dit geval is van toepassing wanneer twee bedrijven fuseren op hetzelfde verwerkings- of handelsniveau. In de huidige consoliderende markt voor IT-systeemhuizen is dit een gebruikelijke vorm van fusie: het ene systeemhuis koopt bijvoorbeeld een ander systeemhuis dat dezelfde diensten levert.

Verticale integratie

Hier komen bedrijven van verschillende niveaus samen. Voorbeeld: Toen Zalando een start-up met bodyscan kocht, was dat een voorbeeld van verticale integratie.

Konglomerale integratie

In dit geval bundelen twee bedrijven die uit verschillende bedrijfsgebieden of industrieën komen de krachten. Voorbeeld: Als Flaconi zou worden geïntegreerd in Zalando, zou dat een voorbeeld zijn van conglomeraatintegratie.

Welke andere soorten M&A zijn er?

Ook in de wijze van fusie zijn verschillende vormen van fusies & overnames te onderscheiden. Over door:

 • een fusie door absorptie
 • Fusie door oprichting van een nieuw bedrijf

Fusie door oprichting

In dit geval koopt het ene bedrijf het andere. Het bedrijf dat wordt overgenomen gaat volledig in het bedrijf dat het heeft gekocht, inclusief alle activa en passiva.

Fusie door oprichting van een nieuw bedrijf

In dit geval fuseren twee (of meer) bedrijven. Zo ontstaat een geheel nieuw bedrijf dat tijdens de M&A-activiteiten vers wordt opgericht.

Bij deze typen wordt vooral gekeken naar de juridische en financiële vooruitzichten van M&A-activiteiten. Een ander perspectief wordt verkregen door te kijken naar de bedrijfs- en productmerken die door fusies en overnames worden beïnvloed.

Advertentie:

Ongeacht wat voor soort fusies en overnames er komen, meestalAccountants, belastingadviseurs en/of advocaten begeleiden het M&A proces.

Als een bedrijf een M&A-transactie wil uitvoeren, doorloopt het de volgende stappen:

 • Zoek naar een geschikt doelbedrijf als dit nog niet bekend is
 • Uitvoeren van een due diligence review, d.w.z. een analyse van de sterktes, zwaktes en risico's van een mogelijke transactie
 • Het bepalen van de transactiewaarde en het uitbrengen van een bod
 • Onderhandeling van de overnamekosten en voorbereiding van een bindende grondslag (IntentieverklaringEnTermenlijst)
 • Opstellen van het definitieve contract en de ondertekening daarvan
 • Afhankelijk van de grootte van het (nieuwe) bedrijf moet de M&A-activiteit nog worden geregistreerd bij de antitrust- en mededingingsautoriteiten

Door een fusie of een overname proberen bedrijven groei te realiseren die alleen of alleen met een relatief langetermijnperspectief vaak niet mogelijk zou zijn. Er wordt onderscheid gemaakt tussen deze vijf basisgroeifactoren die bedrijven willen gebruiken bij M&A-transacties:

kennis vergaren

Beheerst een ander bedrijf bepaalde technologieën en processen of heeft het aantrekkelijke?Octrooi, is het een interessante M&A-kandidaat.

herstructurering van het bedrijf

Delen van het bedrijf die zich slecht ontwikkelen of waarvan het portfolio niet past bij de merk- en productstrategie kunnen worden verzelfstandigd. Deze herken je bijvoorbeeld aan deBCG-matrix.

Rationalisatiepotentieel en synergie-effecten

De klassieker: het besparingspotentieel. Bedrijven willen van de zogenaamdeschaalvoordelenvoordeel. Zo kunnen onderzoeks- en ontwikkelingsdiensten door een fusie worden gebundeld, of hoeven interne diensten als boekhouding, human resources of marketing maar één keer te worden geleverd.

Uitbreiding van uw eigen diensten- of productportfolio

In plaats van zelf producten of diensten te moeten ontwikkelen, kunt u uw eigen productportfolio uitbreiden door een bijbehorende acquisitie of andere M&A-activiteit.

Consolidatie en vermindering van de concurrentie

Door een overname kunnen concurrenten van de markt verdwijnen.Markten die zich in de volwassenheidsfase bevinden, vaak zodanig consolideren dat van de oorspronkelijk vele kleine aanbieders uiteindelijk slechts enkele grotere aanbieders overblijven.

Waarom is anorganische groei zo belangrijk?

Elk bedrijf wil en moet groeien - zo gaat dat in het kapitalisme. Zakelijk gezien betekent een gelijkspel een stap achteruit. Dit geldt vooral voorechte starters. Je moet schaalbaar zijn, dus extreem snel groeien, en aOntregelingtrigger - bij voorkeur wereldwijd.

AGroei is in veel gevallen 'organisch', d.w.z. alleen, moeilijk of onmogelijk. Een oplossing hiervoor is externe of anorganische groei via M&A.

Nadelen van fusies en overnames

Veel M&A-transacties mislukken. Dit komt vaak doordat de focus van de transactie ligt op producten, fiscale, financiële en juridische kwesties. Ook culturele aspecten van bedrijven die na een transactie ineens als eenheid moeten optreden, worden zelden meegenomen.

Soms spreken de merkwaarden waar verschillende bedrijven individueel voor staan ​​voorafgaand aan een M&A transactie elkaar ook tegen. Een voorbeeld hiervan is de overname van Bionade: de voormalige frisdrankstart-up had ooit een onafhankelijk karakter met een hoge geloofwaardigheid bij de eco-sociale doelgroep. Dat veranderde abrupt toen de Radeberger Group toetrad tot Bionade.

Het product is nog steeds ongewijzigd. Maar het heeft zijn relevantie als geloofwaardig merk allang verloren. Radeberger verkocht Bionade vervolgens door – een verliessituatie voor alle betrokkenen.

Andere redenen voor mislukte fusies en overnames

 • De kans op een overname is er, dus grijp die. Het kopende bedrijf besteedt te weinig aandacht aan de vraag of deze mogelijkheid daadwerkelijk past bij de eigen strategische doelen.
 • De aankoopprijs is te hoog. Ondanks alle objectiviteit is een M&A-transactie altijd een emotioneel proces. Als de koper het bedrijf echt wil hebben, dan gaan er irrationele bedragen over tafel. Als die ook nog eens extern worden gefinancierd, is de kans helaas groot dat het mis gaat.
 • Bij de daaropvolgende integratie verliezen alle betrokkenen het strategische doel van de M&A-activiteit uit het oog. Het integratieproces wordt contextloos en operationeel. De bedrijven raken verstrikt in de organisatorische en commerciële details, waardoor de oorspronkelijk gehoopte energie – die uit de transactie zou moeten komen – verloren gaat.

Voorbeelden van mislukte overnames

Zagat Survey is in 1979 opgericht door advocaten Tim en Nina Zagat. Ze begonnen met een restaurantenquête onder vrienden in New York. De resultaten werden gepubliceerd in gedrukte vorm. In 2005 waren er beoordelingen van restaurants in 70 Amerikaanse steden. De focus lag altijd op lezersparticipatie en redactionele verwerking.

2011 toen Google Zagat kocht, zouden de beoordelingen zijn gebaseerd op informatie van 350.000 mensen. Een klein aantal naar Google-normen, maar in de afgelopen decennia had Zagat een uitstekende reputatie opgebouwd op het gebied van ernst en kwaliteit.

Voor Google was de aankoop logisch: of het nu gedrukt of digitaal was, het bedrijf "hunkerde" naar informatie en gegevens om te kunnen groeien. Als je met de Zagat-app naar een restaurant zocht, zag je niet alleen recensies, maar ook interieurfoto's en soms zelfs menukaarten. Zagat Survey is ook uitgebreid met het nachtleven, muziek, hotels, theaters, bioscopen, luchtvaartmaatschappijen, golfbanen en dierentuinen.

Maar de concurrentie sliep niet! En ook de technische ontwikkeling maakte het Google moeilijk. Er zijn nu tal van apps voor het vinden van restaurants, hotels en vluchten - en ze lijken nog niet het verzadigingsniveau te hebben bereikt. Dus Google zocht en vond een koper. Zeven jaar na de aankoop van de gedrukte restaurantgids Zagat en vervolgens de digitalisering, heeft Google er geen zin meer in.

Andere bekende voorbeelden waar fusies en overnames niet werkten, zijn Karstadt en Kaufhof, Eon en Innogy, en Fresenius en Quirónsalud.

Fusies & Overnames zijn normaal

2021 waren deM&A-activiteiten in Duitsland op recordniveau– ondanks of juist dankzij de pandemie. Vanuit het oogpunt van een start-up is het altijd spannend om door een bedrijf te worden gekocht. Zo nam SAP voor bijna een miljard euro het Berlijnse softwarebedrijf Signavio over. Ook de M&A-deals zorgden voor veel opschuddingtussen dr Oetker en Flaschenpost.denet zoals Nestlé en de kruidenstartup Ankerkraut.

Zoals reeds als voorbeeld genoemd, is er ook een spannende M&A-ontwikkeling waar te nemen in IT-systeemhuizen. Deze zijn vaak opgericht in de jaren negentig en de oorspronkelijke oprichters gaan nu de pensioenfase in. Het resultaat: de markt beweegt door M&A-activiteiten, er zijn consolidaties. Veel kleine spelers met vijf tot 20 werknemers kunnen worden gekocht door grotere spelers.

De reisorganisatie TUI is zelfs een voorbeeld van hoe fusies en overnames een geheel nieuwe business area openen: van 1999 tot 2002 maakte Europa's grootste toerismebedrijf deel uit van Preussag - een groep met een originele focus op de mijnindustrie. Maar het conglomeraat Preussag was op zoek naar nieuwe zakelijke gebieden en ontdekte deze als dienstverlener in de vrijetijdsindustrie.

Conclusie

Veel startende oprichters dromen van de grote exit, de verkoop van hun eigen bedrijf met vette winst. Dit kan door middel van een M&A. Dit gebeurt echter vrij zelden. Het moet ook duidelijk zijn dat de verkoop van een bedrijf niet noodzakelijkerwijs betekent dat er iets goeds mee gebeurt.

Een oud gezegde is een succesfactor: alleen wie samenwerkt, groeit samen!

Afbeelding: Pixabay

soortgelijke berichten

FAQs

What is the difference between an acquisition and a merger your answer? ›

A merger occurs when two separate entities combine forces to create a new, joint organization. Meanwhile, an acquisition refers to the takeover of one entity by another.

What is the meaning of mergers and acquisitions M&A? ›

Mergers and acquisitions (M&A) is a generally used term to describe the process of combining companies through various types of transactions. The most popular one is an acquisition, where one company buys another and transfers ownership. You can do two kinds of acquisitions; a stock sale and an asset sale.

How difficult is M&A? ›

Even the simplest merger and acquisition (M&A) deals are challenging. It takes a lot for two previously independent enterprises to join forces, identify and eradicate redundancies, agree on prices and strategy, and maintain employee productivity.

What is M&A and why is it important? ›

Mergers and acquisitions (M&As) are the acts of consolidating companies or assets, with an eye toward stimulating growth, gaining competitive advantages, increasing market share, or influencing supply chains.

What are the two examples in merger and acquisition? ›

Some of the most famous and successful examples of M&A transactions that have occurred over the last few decades include:
 • Google's acquisition of Android.
 • Disney's acquisition of Pixar and Marvel.
 • Exxon and Mobile merger (a great example of a successful horizontal merger).

Which is better merger or acquisition? ›

Typically, mergers are friendlier than acquisitions. Both parties agree to combine together, and they both stand to benefit from the agreement.

What is merger in simple words? ›

What Is a Merger? A merger is an agreement that unites two existing companies into one new company. There are several types of mergers and also several reasons why companies complete mergers. Mergers and acquisitions (M&A) are commonly done to expand a company's reach, expand into new segments, or gain market share.

How do I learn mergers and acquisitions? ›

Top M&A training courses:
 1. M&A Science Academy: M&A Courses by Real M&A Practitioners.
 2. The London School of Business (LBS) Mergers and Acquisitions Course.
 3. Institute for Mergers, Acquisitions and Alliances (IMAA) International M&A Expert Program.
 4. Corporate Finance Institute M&A Modeling Course.

How do I pass an M&A interview? ›

Essential Interview Preparation in M&A

In particular, be prepared to provide detail on your contribution to every part of the process, and the value that you added. Like any 'fit' style questions, think about aspects of the deal that challenged you, obstacles you had to overcome, and what you learned from the deals.

How to get into M&A without experience? ›

Networking is key. Friends, school alums, professors, and others who have experience in M&A, are vessels to getting into the industry. They are the most accessible sources to learn more about M&A from. Connecting with them can further lead to connecting to other professionals in the industry.

What is M&A interview question? ›

General mergers and acquisitions interview questions

How did you learn about this company and the job opportunity? Why have you decided to apply for this role? Why are you leaving your current position? What made you interested in pursuing a career in finance? How would your former co-workers describe you?

What makes an M&A successful? ›

Create synergies

The joining of two companies should give rise to values greater than the sum of each party's value. This concept is called synergy, which drives M&A activities. For example, a merger between two firms might create efficiencies in production or allow for greater economies of scale.

What are the keys to successful M&A? ›

How to Make Mergers and Acquisitions Successful
 • 1.Be thorough in your search. ...
 • Get to know each other, and prepare to be open with the other company. ...
 • Prepare, prepare, and prepare some more. ...
 • Communicate openly and honestly with all stakeholders. ...
 • Spend time on the “after” version of your company.
Nov 1, 2022

Why does everyone want to do M&A? ›

M&A can be an attractive career path, not only because it's lucrative but also because you play a role in significant financial decisions. M&A professionals are often intermediaries in decisions involving big industry players, which means you might have a hand in deals that go into the billions.

What is the difference between a merger and an acquisition quizlet? ›

The difference between a merger and an acquisition is that: a merger is the combining of two or more companies into a single corporate entity, whereas an acquisition involves one company (the acquirer) purchasing and absorbing the operations of another company (the acquired).

What is the difference between a merger and a share acquisition? ›

One of the key differences is that the merger is when two or more companies agree to come together and form a new company; acquisition is when a financially strong company takes over a less financially strong company by buying more than 50% of its shares.

What is the difference between acquisitions and mergers and takeovers? ›

Mergers involve two or more equals, while takeovers involve one larger company that takes over a smaller company. Mergers are always agreed upon using mutual consent, while acquisitions may or may not be friendly. Merged companies choose a new name, while acquired companies often use the parent company's name.

What is the difference between acquire and acquisition? ›

(1) The term “acquire” means to come into possession of, whether directly or indirectly, through a sale, trade, exchange, or other transaction, and the term “acquisition” means the act of acquiring.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tuan Roob DDS

Last Updated: 01/01/2024

Views: 6109

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tuan Roob DDS

Birthday: 1999-11-20

Address: Suite 592 642 Pfannerstill Island, South Keila, LA 74970-3076

Phone: +9617721773649

Job: Marketing Producer

Hobby: Skydiving, Flag Football, Knitting, Running, Lego building, Hunting, Juggling

Introduction: My name is Tuan Roob DDS, I am a friendly, good, energetic, faithful, fantastic, gentle, enchanting person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.